Vælg en side

Habitushuset Jernstøbervænget

Antal pladser

8

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

107/108 samt 66 for aldersgruppen 15-17 år.

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET JERNSTØBERVÆNGET

HabitusHuset Jernstøbervænget ligger placeret i centrum af Køge i den gamle bydel. Botilbuddet udgøres af to gamle villaer, hvilket er med til at gøre atmosfæren og stemningen særligt hjemmelig og hyggelig.

Den ene villa rummer lejligheder, hvor der er plads til i alt otte beboere. Den anden villa huser administrationen.

Derudover hører der en stor have på 2000 m2 til villaerne, hvor der er en trampolin, en basketballkurv og en hyggelig terrasse af finde. I nærområdet finder man Køge Torv, som er omringet af en masse idylliske caféer og butikker, hvor indkøbsmulighederne er talrige.

Blot en kilometer fra HabitusHuset Jernstøbervænger ligger Køge havn og Køge Søndre Strand, hvor man kan bade.

Ligeledes ligger der tæt på botilbuddet store skovområder, hvor der er rig mulighed for at gå lange afslappende ture. Botilbuddet ligger altså ekstremt godt placeret, og beboerne nyder i hverdagen godt af de muligheder og aktiviteter, som placeringen medfører og muliggøre.

Til huset er der tilknyttet en kok, som sørger for at lave aftensmad til botilbuddets beboere fire dage i ugen, og hver nat er der nattevagter, der står klar til at hjælpe beboerne, hvis der skulle opstå en situation.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:
Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patiensikkerhed 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Hverdagen i HabitusHuset Jernstøbervænger ser meget forskellig ud for den enkelte, da der tilpasses indsatser til den enkelte beboers grundlæggende forudsætninger. Der er stor fokus på at skabe den bedst mulige hverdag, hvor beboerens individuelle behov og interesser tilgodeses. 

Beboernes aktivitetsniveau er meget forskelligt. Nogle beboere færdes primært i de to villaer, mens andre går ture i området og går til en fritidsaktivitet.

En af de fornemmeste opgaver i HabitusHuset Jernstøbervænget er at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Det kan vi opnå gennem struktureret, visualiseret pædagogik, der er tilpasset den enkelte borger.

Hertil er det vigtigt at finde den helt rigtige balancegang mellem at kompensere for de evner, som beboeren ikke selv besidder, og sørge for at man ikke overkompenserer.

Det er nemlig helt essentielt for beboernes velfærd, at de opnår den største grad af selvstændighed – både sprogligt, socialt og adfærdsmæssigt. Det er vores opgave at hjælpe dem i mål med dette.

PERSONALET PÅ JERNSTØBERVÆNGET

HabitusHuset Jernstøbervænget er et af Habitus’ ældste botilbud. Blandt personalet og beboerne imellem hersker der en stærk kultur, der er gennemsyret af følelsen af sammenhold og fællesskab. Kulturen i huset bærer præg af, at man tager sig af hinanden og dermed tager hensyn til hele huset, da der skal være plads til alle.

I HabitusHuset Jernstøbervænget er der fokus på motivation, udvikling og trivsel, og det er særligt botilbuddets personale, der skal motivere beboerne og hjælpe dem på vej i deres udvikling, samt sørge for at de trives. Den stærke fællesskabsfølelse skal være med til at styrke beboernes følelse af, at de er del af noget større, og at de kan biddrage til et fællesskab, i den grad de kan. På den måde kan de skabe deres egen identitet i huset, hvilket er med til at øge deres selvstændighed – og dermed deres livskvalitet. Det der driver personalet i HabitusHuset Jernstøbervænget, er nemlig at kunne se mennesker opnå erkendelse og lykkedes.