Habitushuset Jernstøbervænget

Antal pladser

8

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET JERNSTØBERVÆNGET

HabitusHuset Jernstøbervænget ligger placeret i centrum af Køge i den gamle bydel. Botilbuddet udgøres af to charmerende villaer, hvilket er med til at gøre atmosfæren hjemlig og hyggelig.

Der er to huse, med 4 lejlighedder i hvert hus. HabituHuset Jernstøbervængets administrationen er delt op, så der er kontorer i begge huse.

Derudover hører der en stor have på 2000 kvadratmeter til villaerne, hvor der er en trampolin, en basketballkurv og en hyggelig terrasse, som borgerne kan slappe af ved. I nærområdet finder man Køge Torv, hvor der er masser af idylliske caféer og indkøbsmuligheder.

Blot en kilometer fra HabitusHuset Jernstøbervænget ligger Køge havn og Køge Søndre Strand, hvor man kan bade.

Ligeledes ligger der tæt på botilbuddet store skovområder, hvor der er rig mulighed for at gå afslappende ture. Botilbuddet ligger altså ekstremt godt placeret, og borgerne nyder i hverdagen godt af de muligheder og aktiviteter, som placeringen medfører og muliggør.

Til huset er der tilknyttet en kok, som sørger for at lave aftensmad til botilbuddets borgere, og hver nat er der nattevagter, der står klar til at hjælpe borgerne.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:
Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patiensikkerhed 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Borgerne i HabitusHuset Jernstøbervænget har ofte gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbide diagnoser. Borgerne har derfor ofte tillægsdiagnoser såsom  ADHD, angst, OCD, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, depression, epilepsi osv.

Hverdagen i HabitusHuset Jernstøbervænget ser meget forskellig ud for den enkelte, da der tilpasses indsatser til den enkelte borgeres grundlæggende forudsætninger. Der er stor fokus på at skabe den bedst mulige hverdag, hvor borgernes individuelle behov og interesser tilgodeses.

En af de fornemmeste opgaver i HabitusHuset Jernstøbervænget er at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Det kan vi opnå gennem struktureret, visualiseret pædagogik, der er tilpasset den enkelte borger.
Hertil er det vigtigt at finde den helt rigtige balancegang mellem at kompensere for de evner, som borgeren ikke selv besidder, og sørge for, at man ikke overkompenserer.
Det er nemlig helt essentielt for borgernes velfærd, at de opnår den største grad af selvstændighed – både sprogligt, socialt og adfærdsmæssigt. Det er vores opgave at hjælpe dem i mål med dette.

PERSONALET PÅ JERNSTØBERVÆNGET

HabitusHuset Jernstøbervænget er et af Habitus’ ældste botilbud. Blandt personalet og borgerne hersker der en stærk kultur, der er gennemsyret af sammenhold og fællesskab. Kulturen i huset bærer præg af, at man tager sig af hinanden og dermed tager hensyn til hele huset, da der skal være plads til alle.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.

Få en interaktiv rundvisning i HabitusHuset Jernstøbervænget